2016-12-07

Federatie Paneelbouw timmert aan de weg

Mocht het u zijn ontgaan: de vooraanstaande paneelbouwers van Nederland hebben hun krachten gebundeld in de sectie Federatie Paneelbouw van de Fedet (Federatie Elektrotechniek). Sinds de oprichting in oktober 2015 behartigt de sectie Federatie Paneelbouw de belangen van Nederlandse paneelbouwers en hun klanten. In november 2016 kwamen de paneelbouwers tijdens een ledenevent bijeen om de onderlinge banden te versterken en om zich te laten informeren over het toepassen van nieuwe Europese normen, over interessante automatiseringsmogelijkheden en over de veranderende vraag naar gekwalificeerd vakpersoneel.

Het was geen toeval dat de bijeenkomst in het ROVC gebouw in Ede plaatsvond, waar de paneelbouwers door de ROVC-medewerkers hartelijk werden ontvangen en langs de schoollokalen naar een grote presentatieruimte werden geleid. Onder de sprekers van de dag waren Emil van Hoffen en Peter van Winssen, die uit naam van de onderwijsorganisaties ROVC en GOflex inventariseerden welke nieuwe onderwijsgebieden door de paneelbouwers als waardevol worden beschouwd. Uit de antwoorden bleek opnieuw hoe snel het vakgebied van de paneelbouwer aan verandering onderhevig is: de aanwezigen waren het erover eens dat de medewerker van de toekomst breed inzetbaar moet zijn en digitaal aangestuurde processen moet kunnen begeleiden. Ook bleek een meerderheid van de aanwezige werkgevers bereid om hun medewerkers tijdens werkuren een cursus te laten volgen, mits de medewerker zelf ook bereidheid toont om een deel van de eigen vrije tijd te investeren.

Openheid met een missie
Waar de paneelbouwers bij eerdere bijeenkomsten van de sectie Federatie Paneelbouw, waaronder de oprichtingsbijeenkomst in 2015, nog een ietwat afwachtende houding hadden aangenomen, daar schudden de directeuren van de bijna veertig vertegenwoordigde paneelbouwers uit heel Nederland nu enthousiast elkaars handen en werden volop ervaringen en zakelijke ontwikkelingen uitgewisseld. Voorzitter Tom Stringer opende het programma door het belang van kennisdeling voor de branche te benadrukken en de missie van de federatie te bekrachtigen: “Het waarborgen van de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen ter bevordering van de paneelbouwsector en de maakindustrie in Nederland.”

Kwaliteitsnormen
Met de oprichting van de sectie Federatie Paneelbouw straalt de van oudsher dienstbare en facilitaire paneelbouwbranche een nieuw zelfvertrouwen uit. Dit zelfvertrouwen is volgens de organisatoren gerechtvaardigd, met name omdat de in de sectie Federatie Paneelbouw verenigde Nederlandse paneelbouwers ten opzichte van concurrenten uit lagelonenlanden een hoogwaardige kwaliteit, kennis en dienstverlening leveren. Het begrip kwaliteitsnorm stond dan ook gedurende het gehele leden-event centraal – zoals in de presentatie van de voorzitter van de NEC44 normcommissie Pouw Jongbloed, die de aanwezige paneelbouwers op de hoogte bracht van de samenhang tussen de EN 60204 en de EN 61439 richtlijn en de allernieuwste ontwikkelingen daaromtrent.

Met de presentatie van Pouw, die gekenmerkt werd door een reeks stellige uitspraken rondom de totstandkoming van nieuwe normen, leerden de paneelbouwers dat daarbij niet alleen technische, maar ook politieke overwegingen een rol spelen. De presentatie sloot goed aan op de inleiding van de voorzitter die de leden informeerde over de voortgang van de correspondentie met onder andere de Fedet sectie RNC, de Machinebouwsector, de Fedet, NEC44 en NEC121 om een eenduidig antwoord te krijgen op de onduidelijkheden rondom de verplichting tot het aanbrengen van een CE-markering op elektrotechnische panelen.

Door zich in de sectie Federatie Paneelbouw te verenigen kunnen professionele paneelbouwers in Nederland hun gezamenlijke invloed laten gelden, bijvoorbeeld wanneer nieuwe richtlijnen onduidelijk zijn en de veiligheid in het gedrang komt. Waar discussie ontstaat over de kwaliteit en veiligheid van elektrotechnische besturingspanelen, daar brengen de federatieleden een schat aan praktijkkennis en praktijkervaring in. De sectie Federatie Paneelbouw biedt een platform voor kennisdeling en waar nodig ondersteuning om paneelbouwers in Nederland hun verantwoordelijke rol binnen de maakindustrie optimaal te laten vervullen.

Toekomst en automatisering
Het event begon zoals het eindigde: vol zelfvertrouwen en vol vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse Paneelbouw. Al voor het goed verzorgde diner werden de bezoekers getrakteerd op een vooruitblik op de (nabije) toekomst van bedrading, waarvoor Jan van Lieshout van de firma Smans vanuit Vlaanderen naar Ede was afgereisd. De presentatie maakte de leden van de Fedet sectie Federatie Paneelbouw bewust van het belang van centraal uitgevoerde processen en de beschikbare opties voor het gedeeltelijk of volledig automatiseren van handmatige bedradingen. Op de al even goed verzorgde afsluitborrel overheerste een gevoel van vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse paneelbouwsector, die ook volgend jaar op de ondersteuning van de vijf werkgroepen van de sectie Federatie Paneelbouw kan rekenen. Met groeiend enthousiasme zetten steeds meer leden zich actief in om de kwaliteit, het imago, de innovatie en de instroom van gericht opgeleid vakpersoneel in de paneelbouwsector te bevorderen. In februari 2017 staat een overleg over de toekomst met het Agri/Food cluster van FME op de agenda. Verder streeft de sectie Federatie Paneelbouw naar een intensievere samenwerking met Uneto-VNI, met als doel de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitskeurmerk voor de gehele paneelbouwbranche. Intussen timmeren alle werkgroepen flink aan de weg, dus het moge duidelijk zijn dat de sectie Federatie Paneelbouw ook in het komende jaar van zich zal laten horen. Wordt vervolgd.

Meer informatie
Meer informatie over Fedet kunt u vinden op de website www.fedet.nl of u kunt rechtstreeks contact opnemen met het Fedet Secretariaat. Het Fedet Secretariaat is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
088 – 400 84 16. Of stuur een e-mail naar info@fedet.nl. Voor vragen over Fedet sectie Federatie Paneelbouw kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Jan Hartman, Projectmanager Federatie Paneelbouw. Hij is telefonisch bereikbaar op 0646 22 88 82 of per mail op info@federatiepaneelbouw.nl.

Wie is Fedet?
De Federatie Elektrotechniek (Fedet) heeft als leden bedrijven en zelfstandige brancheverenigingen die in Nederland actief zijn in de elektrotechnische en werkbouwkundige sector. Deze ledenkring dekt een groot deel van de markt en kan aan de hand van de toekomstige ontwikkeling van vraag/aanbod uit de markt worden uitgebreid met nieuwe lid bedrijven en/of zelfstandige brancheverenigingen. Het doel van Fedet is de positie van ondernemingen in de elektrotechnische en werktuigbouwkundige branche te verbeteren door kennis en invloed te vergroten. Daartoe wil de Fedet de politieke, bestuurlijke en regelgevende processen, die hiervoor van belang zijn, monitoren en effectief beïnvloeden ten gunste van haar leden. De Fedet is op alle niveaus zowel nationaal als internationaal actief.

Paneelbouwers samen sterk voor kwaliteit en veiligheid

Meer informatie

Voor meer informatie over Aqualectra en de Federatie Paneelbouw, klik hier.

Om naar de website te gaan van de Federatie Paneelbouw, klik hier.