2021-09-29

Digitaliseren Productie

Yes, de eerste stap is gezet naar verdere digitalisering in de productie bij Aqualectra. Met een eigen programma kunnen we projectinformatie ophalen en verwerken,  zowel richting productie als engineering en projectleiding.

Met het digitaal aanbieden van tekeningen en andere productinformatie aan de paneelbouwmonteurs, streeft Aqualectra naar een nog hogere efficiëntie, nog meer flexibiliteit en kortere communicatielijnen tussen productie, engineering en projectleiding. Deze vorm van digitaliseren is tevens een mooie stap binnen de MVO doelstelling van Aqualectra voor een paperless organisatie.

Werkmethoden moeten worden gevoed en geperfectioneerd door de mensen in de uitvoering, dus kan het niet anders dan dat deze vorm van digitaliseren begint bij onze experts op dit gebied, onze paneelbouwmonteurs. Er bestaat geen blauwdruk voor het perfecte productieproces: alles hangt af van onze klanten, type producten, daarop van toepassing zijnde normen en de interne werkwijze. Aqualectra werkt al jaren volgens de Lean methodiek en beseft zich terdege dat de input vanuit de paneelbouwmonteurs cruciaal is voor het laten slagen van deze verandering. Verandering leidt namelijk pas tot verbetering als dit gedragen wordt.