Veiligheid

Zo gaan we om met veiligheid

Elke dag werken we aan prachtige projecten waar we trots op zijn. Maar ons werk kent ook risico’s, omstandigheden die dagelijks veranderen en tijdsdruk. Daarom is het belangrijk dat onze mensen en partners hun werk altijd veilig kunnen doen.

Hierbij zijn Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit (HSEQ) 4 belangrijke aspecten. Het doel? ‘s Morgens altijd gezond naar het werk en ’s avonds weer gezond naar huis. We streven naar ongevalsvrij werken, IF 0. Van bijna-ongevallen leren we, zodat we onze veiligheidsmaatregelen kunnen aanpassen. Op die manier zorgen we voor een hoge veiligheidscultuur.

Veiligheidsmaatregelen en SCL-certificaat

Op deze manieren nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid:

● We bespreken (on)veiligheid met elkaar. Hierbij staan we open voor feedback, waarmee we vervolgens professioneel en respectvol omgaan.

● Elke nieuwe medewerker krijgt bij aanvang van het dienstverband veiligheidsinstructies. Ook heeft hij of zij de verantwoordelijkheid om de eigen veiligheid en die van anderen te beschermen.

● We houden elkaar alert op risicovolle situaties. Zo ligt de lat steeds een stukje hoger.

Bovendien hebben we een open houding als het gaat om gezondheid en veiligheid en richten we ons op preventie. Schendt iemand onze veiligheidsvoorschriften en -regels? Dan hebben we een zero-tolerancebeleid.

Ook inleenkrachten, bezoekers en samenwerkingspartners zijn verzekerd van een veilige omgeving bij Aqualectra. We zorgen voor een goede voorbereiding, de juiste toegang en/of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dankzij onze inspanningen voor veiligheid hebben we sinds 2022 het SCL-certificaat op trede 2. SCL staat voor Safety Culture Ladder. Dit is ons instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag binnen Aqualectra te meten, met de nadruk op onze veiligheidscultuur. Onze ambitie is om nog verder te klimmen op de ladder.

Elke dag verbeteren

Onze speerpunten

Iedere dag dagen we onszelf uit om te verbeteren. Zo bouwen we aan een veilige cultuur, met en voor elkaar. Dat is de basis van onze gezonde organisatie.

Helder communiceren en doorlopend leren

In onze organisatie maken we persoonlijk leiderschap in veiligheid sterker met:

● Interne projecten ● Systemen
● Processen ● Eenvoudige en duidelijke afspraken

Omdat we dit allemaal helder en begrijpelijk communiceren, is het gemakkelijker voor onze medewerkers om zich eraan te houden. Ook verbeteren we de onderlinge communicatie, oefenen we ontruimingen en zorgen we dat we slimmer en sneller leren van onze ervaringen.

Daarmee is veiligheid onderdeel van ons complete proces. We onderzoeken alle incidenten, zodat we ervan leren. Die lessen delen we met onze collega’s, waardoor we iedere dag risico’s verminderen.

Veilig werken is dus een voorwaarde. In elke fase van ieder project is veiligheid voor onszelf en voor de ander essentieel. Waar nodig nemen we veilige werkmethoden op in een taak risico analyse (TRA). Na afloop analyseren we de resultaten.