Infra Ontdek onze oplossingen

Ruime kennis van en ervaring met infra

Onder, op en boven het landschap: infrastructuur is overal. Niet alleen voor het verplaatsen van mensen en goederen, maar ook nutsvoorzieningen als water, gas en elektriciteit horen hierbij. Wat ze gemeen hebben, zijn het algemene belang dat ze dienen en het gemeenschappelijke gebruik. Om die reden vallen ze vaak onder overheidsinstellingen en zijn er hoge eisen voor de beschikbaarheid.

Voor zulke belangrijke voorzieningen heb je naast een betrouwbaar product ook een degelijke projecthandeling nodig. Bij Aqualectra zijn we bekend met deze werkwijze en bekend bij de meeste hoogheemraden. Ook hebben we ruime kennis en ervaring in de levering van energievoorzieningen en besturing voor:

● Bruggen ● Sluizen
● Gemalen ● Tunnels
● AWZI (Afvalwaterzuiveringsinstallatie) ● RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Van brugbesturing tot drinkwaterproductie: uit welke sector je ook komt, bij Aqualectra zorgen we voor energie en een hoogwaardige besturing van je infrastructurele voorzieningen.

Veiligheid en betrouwbaarheid

Dit kun je verwachten

Bij elk project zorgen we voor optimale:
● Veiligheid
● Betrouwbaarheid
● Bewaking
● Monitoring

Daarnaast zien we erop toe dat installaties in bedrijf blijven, ook als de normale besturingen wegvallen. Hiervoor leveren we alle nodige voorzieningen.

Meer weten? Neem contact met ons op.