Zie ook

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, betekent voor Aqualectra dat we rekening houden met het effect van onze organisatie op onze omgeving. Wij vinden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en functioneel moet zijn. Geld overmaken naar een goed doel is vaak alleen politiek wenselijk gedrag, voldoen aan wet- en regelgeving is gewoon een verplichting en het sponsoren van de lokale voetbalvereniging is reclame. Dit is nog geen MVO. Wij denken meer aan combinaties als stimuleren van techniek in het onderwijs, veiliger en prettiger werken en daarmee een hogere productiviteit bereiken en het terugdringen van milieubelastende factoren als resultaat van onze bedrijfsvoering als paneelbouwer.

Aqualectra volgt hierin haar eigen weg met als doel een verbeterde leefomgeving maar tegelijkertijd een efficiëntere en effectievere organisatie met een gezonde toekomst. In de missie van Aqualectra is ervoor gekozen om MVO volledig integraal onderdeel te laten zijn van haar identiteit.

Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit op de korte én lange termijn en is goed voor onze medewerkers en onze omgeving. Deze zorg is er al jaren; de laatste jaren komt daar steeds meer zorg en aandacht bij voor een milieubewuste manier van werken.
Aqualectra zoekt bij alle beslissingen de juiste balans tussen People, Planet en Profit! De directie stelt hiervoor de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar.

 

CO₂-prestatieladder niveau 3

Aqualectra is al geruime tijd bewust bezig met het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Wij staan voor het leveren van een kwalitatief prima product tegen goede voorwaarden en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu. De jaarlijkse doelstelling die Aqualectra nastreeft, is het verminderen van onze CO2 uitstoot met 2,5% binnen scope I en II.

Zoals velen bekend, is door ProRail de CO₂-prestatieladder opgesteld. Deze is nu in beheer bij de stichting SKAO, zie de site www.skao.nl voor meer informatie.
De CO₂-prestatieladder houdt in dat er inzicht is in de uitstoot van het broeikasgas CO₂ door onze organisatie, waarna doelstellingen worden gesteld m.b.t. de vermindering van de uitstoot. Hierbij hoort ook het expliciet communiceren over onze doelstellingen en genomen activiteiten om zo samen te werken aan een beter milieu en minder CO₂-uitstoot.

De CO2-prestatieladder kent drie bronnen van CO₂-uitstoot, binnen de norm bekend als scopes:

  • scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen. Aqualectra monitort haar lease auto’s, de huur auto’s en de verwarming van de gebouwen.
  • scope II omvat de indirecte emissies die ontstaan door eigen gebruik van de bedrijfsvoering. Daarnaast valt het onderdeel business travel ook onder deze scope. Aqualectra monitort haar zakelijke vliegreizen, het zakelijk gebruik privé auto’s en het elektriciteitsverbruik.

Onder documentatie hebben wij diverse documenten geplaatst die ons resultaat, onze initiatieven en doelstellingen beschrijven.

 

MVO prestatieladder niveau 3

Gezien de ontwikkelingen in de markt, de wens van de organisatie om haar missie te concretiseren en om gehoor te geven aan de behoefte van de stakeholders, heeft de directie besloten om haar intentieverklaring met betrekking tot beleid aan te vullen, om zo haar transparantie te vergroten.

Onze inspanning met betrekking tot ons MVO-beleid heeft zijn vruchten afgeworpen. Aqualectra is sinds november 2015 in het bezit van het certificaat MVO prestatieladder niveau 3.
Via Facebook zijn onze initiatieven en activiteiten te volgen.

RESULTAAT 2016

Aqualectra heeft haar jaarlijkse reductiedoelstelling van gemiddeld 2,5% op haar CO2-footprint (scope I en II) 2016 behaald door reductie op haar verkeersbewegingen.

  • 44% CO2-uitstoot gereduceerd ten opzichte van ons basis jaar 2011
  • 4% CO2-uitstoot gereduceerd ten opzichte van 2015

Zie ook