Privacybeleid Aqualectra

Aqualectra b.v. , gevestigd aan Flemingstraat 48, 1704 SL Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Flemingstraat 48
1704 SL Heerhugowaard
088 54 54 800
www.aqualectra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aqualectra b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aqualectra b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via kwaliteit@aqualectra.nl of bel 088 54 54 800.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Aqualectra b.v. uw persoonsgegevens

Aqualectra b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van Mailchimp, beveiligingsverklaring
 • Voor het uitvragen bij één van onze stakeholderonderzoeken, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van SurveyMonkey, beveiligingsverklaring
 • Om vragen te beantwoorden die zijn gesteld via een contactformulier
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Aqualectra b.v. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Aqualectra b.v. verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aqualectra b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zo hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aqualectra b.v. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, gaan wij een verwerkersovereenkomst aan, om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aqualectra b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aqualectra gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aqualectra b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een toelichting over cookies kunt u hier vinden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aqualectra b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kwaliteit@aqualectra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan er, in sommige gevallen, een legitimatie worden verlangd. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aqualectra b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan hier.

Disclaimer
Aqualectra b.v. is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Deze privacy verklaring is het laatste gewijzigd op 30-01-2020