Zie ook

Lean manufacturing

De Lean-filosofie is onderdeel van het beleid van Aqualectra. De drie MVO-pijlers People, Planet en Profit worden middels het uitvoeren van dit beleid goed ondersteund. Lean staat, zoals de term al zegt, voor ‘slank’. Uitgangspunt hierbij is dat Aqualectra verspilling wil voorkomen. Alle activiteiten, ingezette middelen, materialen en processen binnen Aqualectra dienen waarde toe te voegen aan de klant.

Lean thinking houdt in

  • klant staat centraal, we zijn steeds weer op zoek naar de meest slimme en krachtige oplossing voor de beste prijs
  • toegevoegde waarde betekent natuurlijk dat het product of dienst erdoor wordt getransformeerd
  • Aqualectra is erop gericht om de flow in stand te houden
  • wat we doen is ook noodzakelijk voor het uitvoeren van het project, onze klant betaalt dus geen onnodige handelingen
  • Aqualectra levert projecten, goed en op tijd
  • Lean houdt in een ‘pull’ productiesysteem (dus vraaggestuurd)
  • we respecteren onze medewerkers en ondersteunen het productieproces met ergonomisch oplossingen

Aqualectra is een lerende organisatie die zich middels de Lean methodiek steeds beter wil optimaliseren. Lean Manufacturing bereikt de optimalisatie van het bedrijfsproces door acht verschillende soorten verspilling uit het proces te elimineren. Zo ontstaat uiteindelijk een optimale doorstroming die leidt tot verbeterde doorlooptijden, hogere kwaliteit en/of lagere productiekosten per eenheid.

Waar nodig worden aanverwante methodieken gebruikt zoals Six Sigma, dat een managementkader kan verschaffen voor het continu verbeteren van kwaliteit. Six Sigma hanteert daarbij de Lean-invalshoek om verspilling op te sporen en versterkt dit proces tegelijk door cijfermatig inzicht te creëren. Dit inzicht zorgt ervoor dat statistisch onderbouwd de meest effectieve maatregelen worden genomen en prioriteiten worden gesteld. Deze hebben altijd een positief effect op de kwaliteit, doorlooptijd en/of kosten. Aqualectra heeft ervoor gekozen om (tijdelijke) meetinstrumenten in te zetten voor de beeldvorming.

LEAN

Paneelbouw

Ergonomie

SOORTEN VERSPILLING

Muda verspilling: verspilling door alle activiteiten die geen waarde toevoegen,

  • Type 1: geen toegevoegde waarde, maar nodig voor het functioneren van het systeem
  • Type 2: geen toegevoegde waarde en niet nodig voor het functioneren van het systeem. Dit type verspilling komt als eerste in aanmerking voor eliminatie

Mura verspilling: verspilling door oneffenheid of variatie.
Muri verspilling: verspilling door overbelasting van mensen, apparaten of systemen.

Zie ook