Zie ook

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, betekent voor Aqualectra dat we rekening houden met het effect van onze organisatie op onze omgeving. Wij vinden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en functioneel moet zijn.

Aqualectra volgt hierin haar eigen weg met als doel een verbeterde leefomgeving maar tegelijkertijd een efficiëntere en effectievere organisatie met een gezonde toekomst. In de missie van Aqualectra is ervoor gekozen om MVO volledig integraal onderdeel te laten zijn van haar identiteit.

Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit op de korte én lange termijn en is goed voor onze medewerkers en onze omgeving. Deze zorg is er al jaren; de laatste jaren komt daar steeds meer zorg en aandacht bij voor een milieubewuste manier van werken.
Aqualectra zoekt bij alle beslissingen de juiste balans tussen People, Planet en Profit! De directie stelt hiervoor de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar.

MVO prestatieladder niveau 3

Gezien de ontwikkelingen in de markt, de wens van de organisatie om haar missie te concretiseren en om gehoor te geven aan de behoefte van de stakeholders, heeft de directie besloten om haar intentieverklaring met betrekking tot beleid aan te vullen, om zo haar transparantie te vergroten.

Onze inspanning met betrekking tot ons MVO-beleid heeft zijn vruchten afgeworpen. Aqualectra is sinds november 2015 in het bezit van het certificaat MVO prestatieladder niveau 3.
Via Facebook zijn onze initiatieven en activiteiten te volgen.

Tastbaar en functioneel

‘Geld overmaken naar een goed doel is vaak alleen politiek wenselijk gedrag, voldoen aan wet- en regelgeving is gewoon een verplichting en het sponsoren van de lokale voetbalvereniging is reclame. Dit is nog geen MVO. Wij denken meer aan combinaties als stimuleren van techniek in het onderwijs, veiliger en prettiger werken en daarmee een hogere productiviteit bereiken en het terugdringen van milieubelastende factoren als resultaat van onze bedrijfsvoering als paneelbouwer.’

Belangrijke MVO documenten

Aqualectra streeft naar duidelijkheid en transparantie. We hebben diverse documenten die belangrijk zijn binnen ons MVO beleid.

Jaarverslag

Intentieverklaring

Gedragscode voor leveranciers

Zie ook