Zie ook

Power Quality

U kunt grote problemen als oververhitting van componenten, ontploffing van armaturen of brandgevaar ten gevolge van harmonische stromen, voorkomen. Doordat het elektriciteitsnetwerk tegenwoordig door allerlei effecten dusdanig wordt belast, is de kwaliteit van de elektrische energie niet meer optimaal. De moderne apparatur wekt veel harmonische stromen op, die bovengenoemde problemen kunnen veroorzaken. Aqualectra kan, in samenwerking met Hyteps en ABB, condensatorbanken en actieve filters leveren die deze problemen kunnen voorkomen en de power quality verhogen.

METING

Verbetering van de power quality leidt tot bedrijfszekerheid, veiligheid en kostenbesparing. Daarom is het van belang te weten waar eventuele problemen zich kunnen bevinden en waar complicaties in de toekomst verwacht kunnen worden. Op uw verzoek kunnen wij in samenwerking met HyTEPS een geavanceerde Power Quality Meting & Engery Scan uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw elektrische installatie.

Verbetering van de arbeidsfactor (Cos-φ) werkt sterk efficiency verhogend door vergroting van de belastbaarheid van kabels, laagspanningsverdelers en transformatoren en door vermindering van de energieverliezen. Blindstroom veroorzaakt extra opwarming van uw installatieonderdelen als kabels en transformatoren. Dit kan het verouderingsproces onnodig versnellen. Verbetering van de arbeidfactor stelt u in staat meer nuttig vermogen over uw netwerk te transporteren en dus een hoger rendement uit uw energiekosten te halen.

Een hoger rendement uit uw energiekosten halen, kunt u ook vertalen in minder CO2-uitstoot. Hiermee draagt u bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO.

ACTIEF HARMONISCH FILTER

Storingen en (harmonische) vervuilingen in het netwerk worden door een actief harmonisch filter gedetecteerd en tot nul gereduceerd. Een actief harmonisch filter heeft een zeer snelle reactietijd, waardoor harmonische vervuiling en storingen worden opgemerkt en geëlimineerd voordat ze schade of problemen kunnen veroorzaken. Actief harmonische filters worden in serie geschakeld.

PASSIEF HARMONISCH FILTER

Een passief harmonisch filter bestaat uit een aantal circuits. Elk circuit afzonderlijk filtert één vervuilde frequentie uit het net. De harmonische vervuiling wordt verlaagd tot een verwaarloosbaar niveau, waardoor een optimale Power Quality ontstaat. Passieve filters worden parallel geschakeld.

Zie ook